Nowy Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

19 czerwca 2014 roku w Katowicach odbył się doroczny Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. W czasie tegorocznego Zjazdu odbyły się wybory nowego Zarządu BPGA.

Nowym Prezesem wybrany został ks. Daniel Ferek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim i Gołkowicach.

Członkami Zarządu BPGA wybrano: ks. Mirosława Sikorę, proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku, Raciborzu i Ściborzycach Wielkich; ks. Marcina Makulę, proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Golasowicach oraz panią Annę Czudek z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.

                      Od lewej stoją: ks. Mirosław Sikora, ks. prezes Daniel Ferek, Anna Czudek, ks. Marcin Makula

 >>SZERSZA RELACJA ZE ZJAZDU<<

 

150 lat Gustav Adolf Verein w Austrii

Dnia 14 – 16 października br. Gustav – Adolf – Verein /Stowarzyszenie Gustawa Adolfa/ obchodzić będzie  jubileusz 150 - lecia istnienia.

Kościół Luterański w Austrii w roku 1861 r., a więc po wydaniu przez cesarza Franciszka Józefa I Patentu Protestanckiego, otrzymał m.in. możliwość powoływania stowarzyszeń. W tym samym roku, a więc 1861 powołano Stowarzyszenie Gustawa Adolfa / Gustav – Adolf – Verein/. Traktat założycielski podpisany został w Wiedniu Gumpendorf, w kościele, który obecnie nazywany jest Kościołem Gustawa Adolfa.

Uroczystości odbędą się w Wiedniu i Mödling i rozpoczną się zgromadzeniem delegatów. W sobotę 15 października planowany jest wyjazd do Gimnazjum Luterańskiego, Szkoły Muzycznej im. J.S. Bacha oraz Kościoła Marcina Lutra w Hainburg (na zdjęciach). Na wieczór zaplanowano wykład prof. Karla Schwarza: "Refleksje w świetle ewangelickiej plebanii w Mödling”.

W niedzielę 16 października br. w Kościele im Gustawa Adolfa w Wiedniu Gumpendorf odbędzie się uroczyste nabożeństwo, w czasie którego kazanie wygłosi Sekretarz Generalny Gustaw Adolf Werk w Niemczech - ks. Enno Haaks.

Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa w Polsce reprezentować będą: ks. Tadeusz Makula oraz ks. Waldemar Szajthauer.

Uroczystości jubileuszowe BPGA

W Święto Bratniej Pomocy, 30 maja 2013 roku w Bielsku odbył się jubileuszowy, 150. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło Lipska w dniu 16 września 1632 r.

Uroczystość Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa, obchodzona przez ewangelików w środkowej w Europie, w Polsce świętowana jest od lat w katolickie święto Bożego Ciała.Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło Lipska w dniu 16 września 1632 r.

W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować królowi pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała po zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika. Wtedy to lipski superintendent, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa Adolfa, aby pomóc tymi pieniędzmi ewangelickiej diasporze. W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk - GAW), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.

W tegorocznym, jubileuszowym zjeździe uczestniczyli duchowni i świeccy przedstawiciele parafii, w których od Świąt Zmartwychwstania Pańskiego do Zesłania Ducha Świętego zbierano ofiary pieniężne na potrzeby remontowe kościołów i budynków parafialnych.

W zjeździe wziął udział m.in. zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Paweł Anweiler, przedstawiciele Konsystorza - radcy Bożena Polak i Korneliusz Glajcar oraz goście zagraniczni: ks. Enno Haaks - Sekretarz Generalny GAW, ks. sup. prof. Werner Horn (Austria), ks. Friedhelm Hans - przewodniczący GAW w Palatynacie. Goście zagraniczni, bp Jerzy Samiec oraz ks. radca Ryszard Janik wygłosili pozdrowienia do uczestników zjazdu.

Obradom przewodniczył Prezes Zarządu BPiGA, ks. Tadeusz Makula. W imieniu zarządu ks. Waldemar Szajthauer poinformował delegatów o najważniejszych faktach z działalności BPiGA w latach 2012-2013. Następnie przedstawiono wyniki zbiórki. W sumie we wszystkich parafiach zebrano prawie 247.000 zł, co stanowi lekki wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Zebrane środki pokryły 47 % zgłoszonego zapotrzebowania z parafii.

Po dyskusji delegacji zaaprobowali przedstawioną przez zarząd propozycję podziału zebranych środków. Zebrane ofiary wspomogą parafie z Bładnic, Brennej, Cisownicy, Dzięgielowa, Goleszowa i Diakonat Eben-Ezer (Diecezja Cieszyńska), Świętochłowic, Rudy Śląskiej - Wirku, Wołczynie, Katowicach - Szopienicach i Sosnowcu (Diecezja Katowicka), Działdowie (filiał Lidzbark Welski) i Giżycku (Diecezja Mazurska), Słupsku i Koninie (Diecezja Pomorsko-Wielkopolska), Lubaniu (Diecezja Wrocławska) i Piotrkowie Trybunalskim (Diecezja Warszawska).

Głównym problemem poruszonym w dyskusji był regulamin wyborów nowego Prezesa i Zarządu BPGA, które zgodnie ze statutem odbędą się w następnym roku. Delegaci przyjęli zasady pracy nad regulaminem, który uchwali Rada Synodalna Kościoła.

Po obradach delegatów w bielskim kościele Zbawiciela odbyło się świąteczne nabożeństwo. Kazanie wygłosił ks. Enno Haaks - Sekretarz Generalny GAW, w liturgii udział wzięli ks. Edwin Pech i ks. Waldemar Szajthauer. Pozdrowienia przekazał również Biskup Kościoła i Prezes Bratniej Pomocy.

Ostatnim punktem programu było spotkanie w budynku Augustana, połączone ze wspólnym obiadem delegatów.

Kolejny, 151. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa ma odbyć się w przyszłym roku w Katowicach.

148. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

W Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (czwartek, 23 czerwca 2011 r.) odbył się już 148 zjazd organizacji niosącej pomoc parafiom ewangelickim w Polsce. Tym razem spotkanie miało miejsce w Parafii E-A w Międzyrzeczu. Był to trzeci zjazd w historii międzyrzeckiej parafii. Poprzednie odbyły się w latach 1907 oraz 1929.

W zjeździe uczestniczyli duchowni i świeccy przedstawiciele parafii z całej Polski, w których zbierano ofiary pieniężne na potrzeby remontowe kościołów i budynków parafialnych. Delegaci zjazdu spotkali się w „Chacie Międzyrzecze". W obradach uczestniczył bp. diecezjalny ks. Paweł Anweiler. Zarząd BPGA w składzie: ks. Tadeusz Makula (Żory) - prezes, oraz Barbara Machalica (Bielsko) , ks. Edwin Pech (Karpacz) i ks. Waldemar Szajthauer (Wisła) oraz przedstawiciele Konsystorza Kościoła E-A Bożena Polak i Korneliusz Glajcar który przekazał pozdrowienia od Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca dla wszystkich uczestników Zjazdu. Zarząd zapoznał zebranych o wynikach zbiórki i propozycją jej podziału. Delegaci zaaprobowali przedstawioną przez zarząd propozycję podziału zebranych środków.

O godz.10.00 delegaci uczestniczyli w uroczystym nabożeństwie dziękczynnym, w czasie którego kazanie wygłosił ks. radca Jan Badura z Pszczyny. Uroczystą oprawę spotkania nadała Diecezjalna Orkiestra Dęta oraz miejscowy chór parafialny.

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa działa od 1946 r. Jednak ewangelickie organizacje pomocowe działały na terenie dzisiejszej Polski już od lat 1842-1845 (Dolny Śląsk, Pomorze, Mazury, Poznańskie), a w austriackiej części Śląska od 1861 r. (Bielsko). BPGA działa według regulaminu, który jest włączony do Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Kieruje nią Zarząd, wybierany przez Zebranie Delegatów wybieranych przez wszystkie parafie Kościoła. Co roku, w okresie od Wielkanocy do Zielonych Świąt, z inicjatywy BPGA we wszystkich parafiach zbierane są ofiary na jej rzecz. Na wniosek Zarządu zebrane środki są rozdzielane pomiędzy parafie, które złożyły wcześniej wnioski o subwencje na cele budowlane i remontowe. Rozdział ten jest zatwierdzany przez Zebranie Delegatów.

Alina Fender

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand