Bratnia Pomoc 2010

Dobrze czyńcie wszystkim, a najwięcej domownikom wiary
Ga 6,10


Kościół jest dziełem Jezusa Chrystusa. Po dziś dzień nasz Pan sprawuje nad Nim pieczę, troszczy się i błogosławi mu. Pobudza wiarę swoim Słowem, pokrzepia Sakramentem Ołtarza. Sam zapewnia, że będzie z nami aż do skończenia świata.

Bóg, angażując się w życie Kościoła, powierzając nam tak wiele, nie odsuwa nas od odpowiedzialności za siebie samych, za dobro drugiego człowieka oraz za dobro Kościoła. W swoim Słowie wielokrotnie zachęca nas do składania żywego świadectwa wiary i miłości.

Hasło dnia z Listu do Galacjan 6,10, wybrane na Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, mówi: „Dobrze czyńcie wszystkim a najwięcej domownikom wiary”. Znaczenie tych słów zdają się rozumieć ci wszyscy, którzy w ubiegłym roku odpowiedzieli na odezwę BPGA. Dzięki ofiarności Kościoła, ludu Bożego, wiele obiektów sakralnych zostało wyremontowanych. Bez Waszej, Siostry i Bracia, gotowości i zrozumienia nie byłoby to możliwe. Za to zarząd BPGA składa Wam serdeczne podziękowania.

W tym roku o pomoc proszą kolejne parafie, które same nie są w stanie wykonać wymaganych remontów. Ich funkcjonowanie zależy więc od każdego z nas. Apelujemy zatem o zrozumienie i zaangażowanie w zbiórkę funduszy Bratniej Pomocy. Za każdy dar, w imieniu  tych parafii, serdecznie dziękujemy.

Tegoroczny zjazd delegatów Bratniej Pomocy odbył się 3 czerwca w Ustroniu. Początek o godz. 8.00, a o godz. 10.00 przy Kamieniu na Równicy nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą.

ks. Tadeusz Makula

Bratnia Pomoc 2012

„Bo wszystko, co stworzył Bóg jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje
z dziękczynieniem. Albowiem zostaną one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę”.
1 Tym 4,4-5


Tegoroczny 149 Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbędzie się 7 czerwca w Drogomyślu. Będzie to ważne wydarzenie w życiu Parafii ponieważ już od dłuższego czasu wznoszona jest nowa Plebania wraz z Centrum Parafialnym. Ubiegłoroczny Zjazd BPGA przychylił się do prośby Rady Parafialnej o subwencję na ten szczytny cel, by prace budowlane mogły być realizowane. Jednocześnie zbliżający się Zjazd BPGA będzie ważnym wydarzeniem gdyż Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa rozpocznie przygotowania do Jubileuszu 150 – lecia jej istnienia. Wybiegając myślami w przyszłość Zarząd BratniejPomocy pragnie zwrócić się do wszystkich Parafii naszego Kościoła o aktywne włączenie się w przygotowanie Jubileuszowych uroczystości – prosząc o modlitwę i ochotne serca, które złożą dar. Do dziękczynienia zachęca nas także dziś słowo ap. Pawła do Tymoteusza, w którym czytamy, że „Co stworzył Bóg jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Albowiem zostaną one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę”. Na każdym nabożeństwie zbierane są dary pieniężne na potrzeby Parafii. Także na dobre cele, które służą Kościołowi i jego organizacjom jak Diakonia, Domy Opieki, szkoły czy też projekty, które będą realizowane w poszczególnych Parafiach. Wielu chętnie na ten cel łoży, bo wie, że Bóg kocha ochotnego dawcę i wynagradza to, co z serca dajemy. Inni uważają, że za dużo w Kościele się o pieniądzach mówi i do nich przywiązuje się zbyt wielkąwagę. Patrząc realnie wiemy, że bez tych pieniędzy Kościół nie będzie mógł istnieć. Dlatego też gdy zbieramy ofiary prosimy Boga by je pobłogosławił. Bo wszystko co stworzył Bóg jest dobre. Zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa odbywa się w naszym Kościele tradycyjnie od Świąt Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego. Zarząd BPGA życzy wszystkim ofiarodawcom błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i zaprasza w czerwcu do Parafii w Drogomyślu.


ks. Tadeusz Makula


Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa informuje,
że wnioski o pomoc należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. na adres właściwej Diecezji. 
Druki wniosków można pobrać na stronie www.bpga.luteranie.pl

Bratnia Pomoc 2013

Dobrze czyńcie wszystkim,
a najbardziej domownikom wiary.
Ga 6,10

Jubileusz 150-lecia istnienia BPGA skłania do refleksji nad minionym czasem, który tak szybko upływa. Jednak ów czas, który jest nieuchwytny sprawia, że możemy widzieć to co ze zbiórek prowadzonych przez cały Kościół można było zrobić. Wybudowano wiele Kościołów noszących imię szwedzkiego króla Gustawa Adolfa. Wyremontowano liczne Kościoły i plebanie przywracając im dawny blask. Patrząc na to co się udało zrobić, dziękujemy Panu Bogu za ofiary domownikom wiary. Jest w tym darze zawarta wiara, która uwidacznia się w „czynieniu dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” ale także umiłowanie Kościoła, który gromadzi lud Boży na nabożeństwach.
 
Jubileuszowy zjazd BPGA w tym roku odbędzie się w Bielsku-Białej 30 maja. Zjazd delegatów o godz. 8.30, nabożeństwo o godz. 11.30.
 
W imieniu Zarządu BPGA zwracam się z prośbą by wziąć udział w uroczystości Bratniej Pomocy prosząc jednocześnie o hojne dary.

 
bp Marcin Makula

Bratnia Pomoc 2014

Dobrze czyńcie wszystkim, a najbardziej domownikom wiary.
Ga 6,10


Siostry i bracia Jezusie Chrystusie!

W imieniu Zarządu BPGA pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel dotyczący zbiórki funduszy w roku 2014 na przeprowadzenie remontów naszych kościołów w parafiach diasporalnych!

W tym roku po raz 151. podjęliśmy się zadania wsparcia tych, którzy pomocy potrzebują najbardziej – naszych sióstr i braci w małych i większych parafiach. W warunkach rozproszenia żyje w Polsce ponad połowa ewangelików. Nie jest łatwo przykładowo 250. osobom dokonać remontu kościoła czy plebanii (często zabytkowych). Bez naszego wsparcia, bez wsparcia Bratniej Pomocy w niejednej parafii nabożeństwa musiałyby się odbywać kościele z przeciekającym dachem i wybitymi oknami, a takie warunki nie dają już żadnej nadziei na pojawienie się nowych osób mogących zasilić nieliczną parafię.

Świadom mnogości Waszych wydatków, serdecznie dziękuję za hojne wsparcie naszej tegorocznej zbiórki!

Pamiętajmy, że pomagając innym przyczyniamy się do wielkiego dzieła miłosierdzia.


Z podziękowaniem i życzeniami Bożego Błogosławieństwa,


bp Marcin Makula - prezes BPGA

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand