Zbiórka ofiar BPGA 2024

Witamy na stronie

 

BRATNIEJ  POMOCY

 

IM.  GUSTAWA  ADOFLA

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa informuje Państwa,

że wyborczy Walny Zjazd BPGA w roku 2024 odbędzie się

w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie Lędzinach

(diecezja katowicka) dnia 30.05.2024 r. 

Obrady delegatów 161 Walnego Zjazdu BPGA

rozpoczną się w restauracji PINOCY o godz. 10.00
(
Ludwika Waryńskiego 35, 43-143 Hołdunów Lędziny)

podczas których zostanie wybrany nowy Zarząd BPGA

oraz dokonany podział subwencji na rok 2024.

Uroczyste nabożeństwo z wprowadzeniem

nowego Zarządu BPGA odbędzie się bezpośrednio po

obradach delegatów w kościele parafialnym.

(Informujemy jednocześnie, że zgodnie z par. 5 pkt 2a,
Zarząd BPGA określa ilość delegatów świeckich z danej Parafii wg wzoru:
kwota zbiórki do 1.500 zł z danej Parafii w 2023 roku  = 1 delegat,
powyżej tej kwoty wg takiego samego schematu,
ale nie więcej niż 4 delegatów).

 

Serdecznie zapraszamy

Zarząd BPGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Wspomnienia z Wenezueli

 

i

 

Od czerwca trwa zbiórka dla dzieci z Wenezueli

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa i Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ogłosiły w czerwcu zbiórkę funduszy dla przedszkola „Casa de la Amistad” i domu dziecka dla dzieci ulicy „Casa Hogar” w Walencji oraz na działalność na rzecz dzieci i młodzieży w Barquisimeto w Wenezueli. Projekty te znalazły się w katalogu GAW na rok 2021.

Prezentujemy wspomnienia z Wenezueli przygotowane przez mieszkającego w Poznaniu Olafa Meyera. Zachęcamy do włączenia się do akcji (szczegóły tutaj).

Wspomnienia o moim ewangelicko-luterańskim zborze San Miguel w Caracas.

Moje najwcześniejsze wspomnienia związane z naszą ewangelicko-luterańską parafią w Caracas sięgają wczesnych lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Byłam wtedy jeszcze dzieckiem i wszystko postrzegałam z tej perspektywy. Ze zdjęć wiedziałem, że byłem ochrzczony przez ks. Ernsta w naszym kościele La Resurección, zaledwie kilka tygodni po moich narodzinach.

Nasza parafia została założona przez niemieckich imigrantów, a ksiądz, przysłany z Niemiec, przyjeżdżał do Caracas na kilka lat. Nasz kościół był również używany przez węgierskich luteran i łotewskich luteran w Caracas, ponieważ tworzyli oni zbyt małą społeczność, aby utrzymać swój własny budynek. W latach 70. do naszej parafii należało ok. 2000 osób oraz duża liczba sympatyków, którzy nie byli formalnie członkami parafii. W tym czasie nasza parafia prowadziła między innymi dom dla osób starszych i szkołę z internatem dla uczniów, których rodziny mieszkały w głębi kraju i wysyłały swoje dzieci do szkoły w Caracas, zwykle do Colegio Humboldt. Ponadto, przez pewien czas istniała również grupa harcerska, która często wyjeżdżała na weekendowe wycieczki mikrobusem należącym do internatu.

Nasz kościół jest zbudowany w stylu lat 50-tych i 60-tych, czyli nowoczesny i jednocześnie bardzo przewiewny ze względu na wysokie temperatury. Zawsze odświętnie ubieraliśmy się na nabożeństwa, szczególnie na Wielkanoc i Boże Narodzenie. W Wigilię Bożego Narodzenia były trzy nabożeństwa, jedno o 16:00 dla dzieci, jedno o 20:00 i jedno o 23:00. To był najbardziej pracowity dzień w roku dla naszego księdza. W okresie przedświątecznym na terenie kościoła zawsze odbywał się jarmark bożonarodzeniowy, organizowany i prowadzony przez członków parafii.

Pamiętam moją konfirmację, jako szczególnie ważny moment w moim życiu. Było nas 33 konfirmantów i większość z nas znała się dobrze z czasów szkolnych. Konfirmację prowadził ks. Hans Kropatschek. Przy okazji, w szkole zawsze mieliśmy naukę religii, którą prowadził albo ks. Kropatschek, albo, jeśli był dostępny, ksiądz wikariusz. Ten ostatni był również zaangażowany w działalność harcerską.

Wraz z przewrotami politycznymi, które rozpoczęły się w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku (i których konsekwencje ekonomiczne trwają do dziś), rozpoczęła się również ucieczka wielu parafian z Wenezueli do USA lub innych krajów Ameryki Łacińskiej i Europy. Szczerze mówiąc, cieszę się, że mimo wielu przeciwności ekonomicznych (gorszych niż te, których doświadczaliśmy w Polsce w czasach komunistycznej dyktatury i stanu wojennego), parafia nadal istnieje i mimo tych trudnych warunków, a także obecnej pandemii, nadal angażuje się społecznie, zwłaszcza w obszarze pomocy tym najbardziej bezbronnym: dzieciom. Dzieciom, dla których w większości przypadków, alternatywą dla opieki kościelnej zapewnianej przez Congregación San Miguel, jest ulica.

Mam ogromny szacunek dla wszystkich niosących pomoc, tych, którzy czynnie angażują się tam na miejscu, albo przekazują środki podczas zbiórki, takiej jak ta, która obecnie trwa tutaj w Polsce. Mam szczerą nadzieję, że każdy czytelnik tych słów wniesie jakiś wkład, aby wesprzeć pracę naszego Kościoła Luterańskiego w Wenezueli. Przede wszystkim za tą pomoc będą wdzięczne dzieci. Postarałem się, aby jak najwięcej moich przyjaciół i znajomych, którzy są lub byli członkami naszego zboru w Caracas, dowiedziało się o akcji zbierania funduszy przez polski Kościół luterański, tłumacząc polski tekst strony internetowej na język niemiecki i wysyłając go pocztą elektroniczną. Niektórzy odbiorcy opublikowali je również na swoich stronach na Facebooku.

 

tekst: Olaf Meyer
zdjęcia z archiwum autora wspomnień

 

 

 

 

 

Odezwa Zarządu BPGA na rok 2021

 

Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana Zastępów, swojego Boga”. Ag 1,14

 

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Nasz Bóg jest Bogiem cudów! On wciąż, nieustająco przez wieki porusza serca całego swojego ludu dla dobrych celów. Tego doświadczyliśmy i my w trakcie zeszłorocznej zbiórki, zorganizowanej z powodu pandemii w całkowitym zamknięciu. Poeta ks. Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy napisał: „kiedy Bóg zamyka drzwi, otwiera okno”. Nie mogliśmy wejść przez drzwi naszych kościołów, ale mogliśmy wspomóc dzieło Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa przez okienka witryn internetowych naszych banków. I to wspomóc w sposób rekordowy!

Pozwólcie zatem, że jako zarząd podziękujemy za Waszą hojność, otwartość serc, ale również podtrzymywanie ewangelickiej tradycji Bratniej Pomocy, która pomaga w remontach naszych kościołów i plebanii.

Wierzymy, że i w tym roku Bóg poruszy serca każdej ewangelickiej rodziny. Poruszy, aby połączyć nas w geście solidarności z tymi, którzy zamierzają realizować prace remontowe w wielu parafiach, we wszystkich diecezjach naszego Kościoła.

Chcemy zabezpieczyć i doprowadzić do należytego stanu technicznego nasze kościoły, miejsca „przybytku Bożego”. Jesteśmy pewni, że nie pozostawicie naszego apelu bez odzewu.

Prosimy Was o składanie ofiar i proponujemy dwie możliwości:

  1. Przelew na konto waszej parafii z dopiskiem – „ofiara na BPGA”
  2. Złożenie ofiary poprzez system szybkich przelewów znajdujący się na stronie www.bik.luteranie.pl/pl/darowizny.html

 

                                                              Niech Was Bóg błogosławi!

                                                              Za zarząd

                                                              bp Marcin Makula

 

 

Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa informuje Państwa,

że Walny Zjazd BPGA w roku 2021 został zaplanowany na dzień 3.06.2021 roku

w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach (diecezja mazurska).

Jednocześnie informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną

i wprowadzone obostrzenia przez Rząd RP

mogą nastąpić korekty w organizacji Walnego Zjazdu.

 

Jeżeli będzie możliwość zorganizowania Zjazdu w tradycyjnej formie,

to obrady Delegatów 158 Walnego Zjazdu BPGA

 rozpoczną się na terenie Parafii ewangelickiej w Mikołajkach o godz. 11:00,

podczas którego zostanie dokonany podział subwencji na rok 2021, zaś 

uroczyste nabożeństwo odbędzie się godz. 13:00 w Kościele parafialnym.

 

W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odezwa Zarządu BPGA na rok 2020

 

„Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” Ga 6,10

 Wiele autorytetów mówi nam dziś, że już nic nie będzie takie jak było do tej pory,  że po doświadczeniu, które przeżywamy, kiedy świat dosłownie musiał zwolnić  w swoim szaleńczym biegu a nawet się zatrzymać, ludzie będą już inni, lepsi . Może  Bóg daje nam ten czas na złapanie dystansu do  siebie i innych, do nowych przemyśleń i refleksji.  

Osobiście życzę sobie, żeby było w tym stwierdzeniu wiele prawdy, żebyśmy wyszli z tego doświadczenia zwycięsko.  

 Jednak pozostaną rzeczy niezmienne, które nie podlegają upływowi czasu , są  niezależne od jakiejkolwiek sytuacji w tym świecie. To Słowo Boga , obietnice Boże, oraz wartości, do których się przyznajemy jako naśladowcy Jezusa Chrystusa. 

Jedną z tych wartości jest solidarność z siostrami  i braćmi w Kościele. Solidarność wyrażająca się w trosce o drugiego człowieka, modlitwie o niego oraz pomocy. Solidarność tych, którzy od Boga otrzymali więcej z tymi, którzy są  aktualnie w potrzebie. Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa jest  ideą, która nie straci chyba również nigdy na swojej wartości . Niesie ona bowiem pomoc finansową dla tych parafii, które troszcząc się o swoje kościoły, kaplice i plebanie nie są w stanie wykonać najpilniejszych remontów  samodzielnie.  Od kilku lat inwestujemy również w młodzież i wspomagamy takie projekty jak: Warsztaty Muzyczne, Olimpiady, Zjazdy Ogólnopolskie.

Wierzymy, że również w tym roku, jako domownicy wiary z Mazur, Małopolski, Wielkopolski , Pomorza i Śląska (Cieszyńskiego, Dolnego, Górnego) połączymy swoje siły i zbierzemy ofiary na wsparcie remontów budynków sakralnych oraz projektów młodzieżowych. 

Skoro większość rzeczy ma być teraz inna, to i tegoroczna zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa również będzie inna. Prosimy  Was o składanie ofiar dając Wam Drodzy dwie możliwości: 

       1. Przelew na konto Waszej  Parafii z dopiskiem –ofiara na BPGA 

2.    2. Złożenie ofiary  poprzez system szybkich przelewów znajdujący się na stronie luteranie.pl również z dopiskiem – ofiara na BPGA. 

Każda suma, nawet najmniejsza, jaką zdołacie w tej chwili przelać będzie wykorzystana dla Kościoła!  Prosimy o Waszą ofiarność płynącą z serca dla współwyznawców  w innych parafiach. Bóg zapłać!

 

                 

                                                                                 Zarząd BPGA w RP


 

 

Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa informuje Państwa,

że Walny Zjazd BPGA w roku 2020 odbędzie się

w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Piotrków Trybunalski

(diecezja warszawska) dnia 11.06.2020 r. 

Obrady Delegatów 157 Walnego Zjazdu BPGA

rozpoczną się na terenie Parafii o godz. 11:00,

podczas którego zostanie dokonany podział subwencji 2020.

Uroczyste nabożeństwo odbędzie się godz. 13:00 w Kościele parafialnym,

a Słowo Boże wygłosi ks. proboszcz Wiesław Żydel.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

Zbiórka ofiar na BPGA

 

Zbiórka ofiar na BPGA

 

trwa od świąt Wielkanocnych

do św. Zesłania Ducha Świętego.

 

Prosimy w tym okresie składać ofiary

wg instrukcji w zakładce WPŁATY OFIAR.

 

Za każdy złożony dar

składamy serdeczne Bóg zapłać!

Wpłaty ofiar

Bratnia Pomoc im Gustawa Adolfa w Polsce, nie posiada swojego numeru konta bankowego.

 

Ofiary na BPGA wpłaca się:

  

1) osobiście w  miejscowej parafii ewangelickiej,

lub

2) na konto miejscowej parafii ewangelickiej z dopiskiem: Ofiara na BPGA,

lub

3) na konto Konsystorza Kościoła E-A:

   

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

  

Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa

85 1240 1037 1111 0000 0693 1355

z dopiskiem: Ofiara na BPGA

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand