Zbiórka ofiar BPGA i Walny Zjazd 2018

Witamy na stronie

BRATNIEJ  POMOCY IM.  GUSTAWA  ADOFLA

w Polsce

Zbi�rka dar�w na BPGA

 

Odezwa Zarządu BPGA na rok 2018

 

W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek,

by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość.

Jak napisano: Kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało”

                                                                                               II Kor 8,14-15

 

Znamy takie sytuacje w życiu, kiedy potrzebujemy pomocy Boga i ludzi, ponieważ wyznaczone nam zadania przerastają nasze możliwości.

Apostoł Paweł podróżując i obserwując Zbory Chrystusa zauważał z jednej strony niedomagania i braki materialne wiernych w Jerozolimie oraz z drugiej strony duży dobrobyt i hojność w dawaniu ofiar np. wśród chrześcijan w Koryncie.

Sytuacja materialna wiernych w  Jerozolimie, w pierwszym chrześcijańskim zborze, była bardzo krytyczna. W oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa, mniemając, że nastąpi ono w bardzo niedługim okresie czasu, wierni sprzedawali swoje majątki, wyzbywali się tego co ziemskie, a pieniądze przynosili  i przekazywali na cele zboru. Jednak wraz z upływem czasu, te środki, które zostały wniesione, z wielkiej sumy stopniały  praktycznie do zera. Wierni w Jerozolimie potrzebowali wsparcia, bowiem z bardzo bogatego zboru, jakim byli na początku swojego istnienia, stali się finansowymi bankrutami. Zatroskany o ich los ap. Paweł, w obawie o to, aby zgorzknieni i zawiedzeni nie odeszli od Kościoła Chrystusa, rozpoczął szeroko zakrojoną zbiórkę pieniędzy. Używając siły swoich argumentów, przekonał  wiernych z innych zborów, aby podzielili się z tymi, którzy znajdują się wręcz na granicy ubóstwa. Ofiarodawcy musieli apostołowi uwierzyć na słowo, że zebrane przez nich pieniądze trafią bezpośrednio do potrzebujących, zostaną właściwie zagospodarowane a  ich wsparcie finansowe pomoże podnieść jerozolimski zbór z kryzysu.

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa w Polsce rozpoczyna kolejną już zbiórkę funduszy na pomoc parafiom, które ze względu na brak środków finansowych nie mogą samodzielnie remontować kościołów, kaplic, sal katechetycznych czy plebanii. Jak duże są to potrzeby, możemy przekonać się oglądając zdjęcia obiektów sakralnych zamieszczone na stronie internetowej Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

Jeśli Wasze serca przychylą się do naszej odezwy z Bożą pomocą będziemy mogli pomóc również w 2018 roku w zrealizowaniu wielu wspaniałych inwestycji na terenie naszych parafii.

Z obfitości oddajmy tym, którym brakuje, aby nasz „nadmiar wyrównał ich niedostatek”. Niech nasza ofiarność spowoduje radość wielu obdarowanych a w naszym życiu znajdzie zastosowanie stare, mądre przysłowie : „Kto na Kościół łoży, nigdy nie zuboży” . Za każdy Wasz dar „Bóg zapłać”.

 

                                                                                                        Za Zarząd BPGA

                                                                                                        ks. Marcin Makula

 

 

 

Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa informuje Państwa, że Walny Zjazd BPGA w roku 2018

odbędzie się w Parafii Jawor  (diecezja wrocławska) dnia 31.05.2018 r. 

Obrady Delegatów  155 Walnego Zjazdu BPGA rozpoczną się na terenie

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworze,

ul. 1 Maja 10  o godz. 11:00

Uroczyste nabożeństwo godz. 13:00, podczas którego Słowo Boże wygłosi

Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej

NPW Ks. Biskup Waldemar Pytel.

ZAPRASZAMY!!!

 

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków o subwencje należy składać

przez właściwe terytorialnie Diecezje do Zarządu BPGA

w terminie do 1 maja 2018 roku,

zaś zbiórka ofiar w Parafiach odbywa się

od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbył się dnia 15 czerwca 2017 w ramach Ewangelickich Dni Kościoła. 

Obrady Zjazdu Delegatów BPGA miały miejsce w DOMU  ZBOROWYM Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle.

-----

 Odezwa Zarządu BPGA

 „A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: Godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę”. Łk 7,2-5

 

 W tekście Ewangelii przypadającym na tegoroczne Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa ważną postacią – obok Jezusa – jest postać rzymskiego żołnierza, setnika. Z opisu ewangelisty domyślamy się, że mamy do czynienia z człowiekiem dobrym, otwartym, który zaskarbił sobie szacunek rdzennych mieszkańców Kafarnaum. Wybudowanie synagogi było darem jego serca. Dlatego w chwili, gdy potrzebna jest pomoc dla jego sługi, cała społeczność żydowska wstawia się za nim u Jezusa.

 Postawa setnika jest pod wieloma względami godna pochwały i naśladowania. Po pierwsze – nie wynosi się, nie zarządza przy pomocy siły i wojska, po drugie – skromnie prosi o pomoc, wyrażając przy tym głęboką wiarę w Jezusa (por. Łk 7,6-7).

  Spójrzmy w biblijny tekst jak w lustro naszego życia. Czy postawa setnika rzymskiego jest i naszą postawą? Czy raczej nie jest tak, że gdy składamy ofiary na nasze kościoły, chcielibyśmy zostać za to nagrodzeni lub przynajmniej publicznie docenieni? Pragniemy, by nasz gest został zauważony. To łaskocze naszą próżność. Ewangelia jednak uczy innej postawy: obfitej ofiarności na przybytek Boga, ale równocześnie cichości i skromności.

 Tej ewangelicznej postawy możemy się uczyć składając pieniężne ofiary na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa, które przekazujemy corocznie na remonty kościołów, kaplic, plebanii – we wszystkich diecezjach naszego Kościoła. Mimo że to pomoc anonimowa, jednak może nas napawać słuszną dumą, gdy zobaczymy, ilu parafiom udało się do tej pory wspólnie pomóc!

 Wprawdzie nie będziemy dzięki udzielonemu wsparciu rozpoznawalni jak setnik z Kafarnaum, ale bądźmy pewni, że parafie, zbory, wierni, którzy otrzymają środki finansowe na remonty domów Bożych, będą w swych modlitwach dziękować za szczodrość i ofiarność naszych serc.

 To będzie dla nas nowe, pozytywne doświadczenie – ktoś nam dziękuje i za nas się modli, pomimo że nie zna swego darczyńcy! A czyni tak dlatego, że doznał dobra i doświadczył pomocy. Jako ci, którzy są obdarowywani i jako ci, którzy darują, radujmy się w tym, co Bóg nam pozwala przeżyć.

 Za każdy złożony pieniężny dar, dziękujemy i obiecujemy jako zarząd BPGA podzielić zebrane środki najlepiej jak potrafimy, i przeznaczyć je dla tych parafii, które w szczególny sposób tych darów potrzebują. Bóg Wam zapłać.

                                                                                                              ZARZĄD BPGA

 

 

 

 

 

 

Od wielu lat ewangelicy w środkowej Europie obchodzą uroczystość Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa. W Polsce ten dzień wypada w katolickie święto Bożego Ciała.

Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło Lipska w dniu 16 września 1632 r.

W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować królowi pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała po zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika. Wtedy to lipski superintendent, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa Adolfa, aby pomóc tymi pieniędzmi ewangelickiej diasporze. W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa działa od 1946 r. Jednak ewangelickie organizacje pomocowe działały na terenie dzisiejszej Polski już od lat 1842-1845 (Dolny Śląsk, Pomorze, Mazury, Poznańskie), a w austriackiej części Śląska od 1861 r. (Bielsko).

Obecnie Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa w okresie od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego, ogłasza zbiórkę ofiar we wszystkich parafiach naszego Kościoła, a następnie zebrane środki są rozdzielane pomiędzy parafie, które złożyły wcześniej wnioski o subwencje na cele budowlane i remontowe. Rozdział ten jest zatwierdzany przez Zebranie Delegatów.

26 maja 2016 roku odbył się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sycowie 153 Walny Zjazd Delegatów Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, który po raz kolejny dzięki ofiarności sióstr i braci z całego Kościoła mógł rozdysponować środki finansowe, które pomogą wyremontować wiele Kościołów, kaplic i nieruchomości parafialnych.

 

Pomoc otrzymały m.in. Diakonat EBEN-EZER, Parafie w Cisownicy, Bładnicach, Międzyrzeczu, Mikołowie, Pokoju, Lasowicach Wielkich, Częstochowie, Pabianicach, Lublinie, Włocławku/Rypinie, Słupsku/Lęborku, Legnicy, Giżycku, Ostródzie, Szczytnie oraz z ofiary konfirmantów otrzymał ODM na organizację Olimpiady sportowej dla młodzieży ewangelickiej.

 

Za każdą ofiarę, dar serca złożony na fundusz BPGA składamy serdecznie podziękowanie. Podczas uroczystego nabożeństwa dziękczynnego Słowem Bożym służył Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej JE Ks. Biskup Waldemar Pytel.

Niech Pan Bóg raczy pobłogosławić dziełu pomocy braterskiej i siostrzanej jaką jest działalność BPGA zaś Parafiom, które otrzymały dotację życzymy, aby mogły zrealizować zaplanowane projekty remontowe.

 

                                                                                                                Zarząd BPGA

Zbiórka ofiar na BPGA

 

Zbiórka ofiar na BPGA

 

trwa od świąt Wielkanocnych

do św. Zesłania Ducha Świętego.

 

Prosimy w tym okresie składać ofiary

wg instrukcji w zakładce WPŁATY OFIAR.

 

Za każdy złożony dar

składamy serdeczne Bóg zapłać!

Wpłaty ofiar

Bratnia Pomoc im Gustawa Adolfa w Polsce, nie posiada swojego numeru konta bankowego.

 

Ofiary na BPGA wpłaca się:

  

1) osobiście w  miejscowej parafii ewangelickiej,

lub

2) na konto miejscowej parafii ewangelickiej z dopiskiem: Ofiara na BPGA,

lub

3) na konto Konsystorza Kościoła E-A:

   

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

  

Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa

85 1240 1037 1111 0000 0693 1355

z dopiskiem: Ofiara na BPGA

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand