Uroczystości jubileuszowe BPGA

W Święto Bratniej Pomocy, 30 maja 2013 roku w Bielsku odbył się jubileuszowy, 150. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło Lipska w dniu 16 września 1632 r.

Uroczystość Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa, obchodzona przez ewangelików w środkowej w Europie, w Polsce świętowana jest od lat w katolickie święto Bożego Ciała.Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło Lipska w dniu 16 września 1632 r.

W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować królowi pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała po zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika. Wtedy to lipski superintendent, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa Adolfa, aby pomóc tymi pieniędzmi ewangelickiej diasporze. W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk - GAW), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.

W tegorocznym, jubileuszowym zjeździe uczestniczyli duchowni i świeccy przedstawiciele parafii, w których od Świąt Zmartwychwstania Pańskiego do Zesłania Ducha Świętego zbierano ofiary pieniężne na potrzeby remontowe kościołów i budynków parafialnych.

W zjeździe wziął udział m.in. zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Paweł Anweiler, przedstawiciele Konsystorza - radcy Bożena Polak i Korneliusz Glajcar oraz goście zagraniczni: ks. Enno Haaks - Sekretarz Generalny GAW, ks. sup. prof. Werner Horn (Austria), ks. Friedhelm Hans - przewodniczący GAW w Palatynacie. Goście zagraniczni, bp Jerzy Samiec oraz ks. radca Ryszard Janik wygłosili pozdrowienia do uczestników zjazdu.

Obradom przewodniczył Prezes Zarządu BPiGA, ks. Tadeusz Makula. W imieniu zarządu ks. Waldemar Szajthauer poinformował delegatów o najważniejszych faktach z działalności BPiGA w latach 2012-2013. Następnie przedstawiono wyniki zbiórki. W sumie we wszystkich parafiach zebrano prawie 247.000 zł, co stanowi lekki wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Zebrane środki pokryły 47 % zgłoszonego zapotrzebowania z parafii.

Po dyskusji delegacji zaaprobowali przedstawioną przez zarząd propozycję podziału zebranych środków. Zebrane ofiary wspomogą parafie z Bładnic, Brennej, Cisownicy, Dzięgielowa, Goleszowa i Diakonat Eben-Ezer (Diecezja Cieszyńska), Świętochłowic, Rudy Śląskiej - Wirku, Wołczynie, Katowicach - Szopienicach i Sosnowcu (Diecezja Katowicka), Działdowie (filiał Lidzbark Welski) i Giżycku (Diecezja Mazurska), Słupsku i Koninie (Diecezja Pomorsko-Wielkopolska), Lubaniu (Diecezja Wrocławska) i Piotrkowie Trybunalskim (Diecezja Warszawska).

Głównym problemem poruszonym w dyskusji był regulamin wyborów nowego Prezesa i Zarządu BPGA, które zgodnie ze statutem odbędą się w następnym roku. Delegaci przyjęli zasady pracy nad regulaminem, który uchwali Rada Synodalna Kościoła.

Po obradach delegatów w bielskim kościele Zbawiciela odbyło się świąteczne nabożeństwo. Kazanie wygłosił ks. Enno Haaks - Sekretarz Generalny GAW, w liturgii udział wzięli ks. Edwin Pech i ks. Waldemar Szajthauer. Pozdrowienia przekazał również Biskup Kościoła i Prezes Bratniej Pomocy.

Ostatnim punktem programu było spotkanie w budynku Augustana, połączone ze wspólnym obiadem delegatów.

Kolejny, 151. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa ma odbyć się w przyszłym roku w Katowicach.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand