Zbiórka ofiar BPGA i Walny Zjazd 2019

Witamy na stronie

BRATNIEJ  POMOCY IM.  GUSTAWA  ADOFLA

w Polsce

Zbi�rka dar�w na BPGA

 

 

156 Walny Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

 

 

 

 

W dniu 20 czerwca 2019 roku odbył się doroczny Zjazd Bratniej Pomocy w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie Lędzinach.

 

W pierwszej części obrad zostały odczytane i zatwierdzone protokoły oraz sprawozdania z działalności Zarządu BPGA oraz udzielono absolutorium ustępującemu po pięcioletniej kadencji Zarządowi.

 

W części drugiej Zjazdu, który zgromadził w tym roku 144 delegatów z wszystkich diecezji naszego Kościoła, a pośród nich Biskupów trzech diecezji: katowickiej ks. Mariana Niemca, mazurskiej ks. Pawła Hause oraz cieszyńskiej ks. Adriana Korczago, a także Prezesa Synodu Kościoła ks. Adama Malinę, którzy był gospodarzem tegorocznych uroczystości, Zarząd przedstawił propozycję podziału środków finansowych tegorocznej zbiórki ofiar.

 

 

 

Kolejny raz wiele Parafii z wszystkich diecezji otrzymało wsparcie finansowe, aby móc podjąć remonty Kościołów, kaplic i domów parafialnych.

 

W ostatniej części Walnego Zjazdu odbyły się wybory nowego Zarządu BPGA.

 

Kandydatami na Prezesa Zarządu zostali zgłoszeni przez delegatów Ks. Marcin Makula z Golasowic oraz ks. Karol Macura z Drogomyśla.

 

W tajnym głosowaniu ks. Makula uzyskał 84 głosy, zaś ks. Macura 59 głosów. Tym samym Prezesem BPGA na nową pięcioletnią kadencję został ks. Proboszcz Marcin Makula z Golasowic.

 

W kolejnym tajnym głosowaniu wyłoniono Zarząd Bratniej Pomocy.

 

Delegaci wytypowali do Zarządu następujące osoby:

 

Panią Annę Czudek

 

Ks. Daniela Ferek

 

Ks. Mirosława Sikorę

 

Ks. Marka Loskota

 

Ks. Dawida Banacha

 

Ks. Łukasza Gasia

 

 

 

Do Zarządu weszły trzy osoby z największą ilością głosów.

 

Pani Anna Czudek – skarbnik Zarządu

 

Ks. Daniel Ferek – v-ce prezes Zarządu

 

Ks. Mirosław Sikora – sekretarz

 

Tym samym delegaci Walnego Zjazdu BPGA wybrali ustępujący Zarząd na kolejną pięcioletnią kadencję.

 

156 Walny Zjazd Bratniej Pomocy zakończył się dziękczynnym nabożeństwem w hołdunowskim Kościele, podczas którego Słowo Boże wygłosił ks. dr Adam Malina – prezes Synodu Kościoła, zaś ks. biskup Marian Niemiec wprowadził w urząd nowo wybrany Zarząd.

 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom tegorocznej zbiórki BPGA za szczodrość i złożone ofiary oraz wszystkim delegatom, którzy wzięli udział w tegorocznym Walnym Zjeździe.

 

Kolejny 157 Walny Zjazd Bratniej Pomocy w roku 2020 odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odezwa Zarządu BPGA na rok 2019

 

 „Potem usiadł naprzeciw skarbony i przyglądał się jak lud wrzucał do niej pieniądze. Wielu bogaczy wrzucało wiele. Przyszła też pewna uboga wdowa , która wrzuciła dwie drobne monety, czyli grosz. Wtedy zawołał uczniów i powiedział im: Zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, którzy wrzucali do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co mieli w nadmiarze, natomiast ona wrzuciła ze swego niedostatku wszystko, co miała, cały swój majątek”.

Ewangelia Marka 12, 41-44

                          

Dla wielu z nas sfera  naszych prywatnych finansów jest strefą dość intymną. Nie lubimy być pytani ile zarabiamy, czy też ile pieniędzy wydajemy na utrzymanie lub przyjemności. Hasło „pieniądz w Kościele” jest także tematem dość drażliwym. Ofiary składamy w skrytości, żeby nikt nie widział czy dajemy odpowiednio dużo, czy też za mało. Zdarza się słyszeć  nawet głosy oburzenia, gdy duchowni zbyt często mówią w kościele o pieniądzach i proszą o większą ofiarność. Idąc jeszcze dalej, wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś postronny siada przy wyjściu z kościoła i bacznie obserwuje co i ile wrzucamy do skrzynki przy drzwiach.

A właśnie nasza Ewangelia pokazuje w tej roli Jezusa, który z ciekawością przygląda się ofiarności pobożnych Żydów! Skoro Jezus zwraca na tę czynność swoją uwagę, koncentruje się na finansowym aspekcie utrzymania Świątyni to znaczy, że twardo stąpa po ziemi i myśli nie tylko o tym co duchowe, ale też dostrzega potrzeby materialne.

Świątynia, aby mogła stać się miejscem błogosławionego wyciszenia i modlitwy, musi być miejscem szczególnym, zadbanym i pięknym . To Przybytek Najwyższego Boga! Na odpowiednie utrzymanie jej potrzebne są fundusze tych, którzy przychodzą się modlić, słuchać Bożego Słowa, przeżywać swoje troski i radości.

Jezus w naszej Ewangelii, spoglądając na ofiarodawców widzi ich niesamowite zaangażowanie. Bogaci z racji swojego stanu wrzucają dużo! Wdowa, kobieta samotna i bez środków do życia, wrzuca do skarbnicy całe swoje utrzymanie.

Ile my wrzucamy, dajemy, przelewamy na utrzymanie naszych świątyń, kaplic, domów modlitwy, plebanii?

Jeśli Bóg dał nam dostatek, czy dajemy dużo? Jeśli zarabiamy „normalne pieniądze” czy dajemy dziesięcinę? Albo czy uczciwie wpłacamy choć ten 1 % zapisany jako nasz obowiązek? A może ktoś z nas odważyłby się oddać do kościelnej skarbnicy całe swoje utrzymanie, ufając Bogu, że się o niego zatroszczy?

Za każdym razem, gdy po nabożeństwie, przy wyjściu „wrzucamy” kolektę lub robimy przelew na rzecz Kościoła i parafii wyobraźmy sobie, że obserwuje nas i widzi Jezus.

Pomyślcie o tym, gdy tradycyjnie w okresie od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego jako Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zwracamy się do Was o wsparcie finansowe, które chcemy przeznaczyć na remonty dla potrzebujących Parafiach całego naszego Kościoła. Za każdy złożony grosz, złotówkę lub tysiąc złotych z serca dziękujemy.

Drodzy! W tym roku dobiega końca bieżąca kadencja Zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, dlatego w tym miejscu chcemy Wam - wszystkim Ofiarodawcom z głębi naszych serc podziękować za tak wielkie Wasze wsparcie modlitewne i finansowe w minionych pięciu latach. Bóg zapłać!

                 

                                                                                 Zarząd BPGA w RP


 

 

 

Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa informuje Państwa,

że Walny Zjazd BPGA w roku 2019 odbędzie się

w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Hołdunów Lędziny

(diecezja katowicka) dnia 20.06.2019 r. 

Obrady Delegatów 156 Walnego Zjazdu BPGA rozpoczną się na terenie

 Hotelu PINOCY (na przeciw Kościoła) ul. Waryńskiego 35 o godz. 10:00,

podczas którego zostanie wybrany nowy Zarząd BPGA

oraz odbędzie się podział subwencji 2019.

Uroczyste nabożeństwo odbędzie się godz. 12:30 w Kościele przy ul. Ruberga 1,

a Słowo Boże wygłosi Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ks. dr Adam Malina.

 

ZAPRASZAMY!!!

 


 

 

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków o subwencje należy składać

przez właściwe terytorialnie Diecezje do Zarządu BPGA

w terminie do 20 maja 2019 roku,

zaś zbiórka ofiar w Parafiach odbywa się

od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbył się dnia 15 czerwca 2017 w ramach Ewangelickich Dni Kościoła. 

Obrady Zjazdu Delegatów BPGA miały miejsce w DOMU  ZBOROWYM Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle.

-----

 Odezwa Zarządu BPGA

 „A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: Godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę”. Łk 7,2-5

 

 W tekście Ewangelii przypadającym na tegoroczne Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa ważną postacią – obok Jezusa – jest postać rzymskiego żołnierza, setnika. Z opisu ewangelisty domyślamy się, że mamy do czynienia z człowiekiem dobrym, otwartym, który zaskarbił sobie szacunek rdzennych mieszkańców Kafarnaum. Wybudowanie synagogi było darem jego serca. Dlatego w chwili, gdy potrzebna jest pomoc dla jego sługi, cała społeczność żydowska wstawia się za nim u Jezusa.

 Postawa setnika jest pod wieloma względami godna pochwały i naśladowania. Po pierwsze – nie wynosi się, nie zarządza przy pomocy siły i wojska, po drugie – skromnie prosi o pomoc, wyrażając przy tym głęboką wiarę w Jezusa (por. Łk 7,6-7).

  Spójrzmy w biblijny tekst jak w lustro naszego życia. Czy postawa setnika rzymskiego jest i naszą postawą? Czy raczej nie jest tak, że gdy składamy ofiary na nasze kościoły, chcielibyśmy zostać za to nagrodzeni lub przynajmniej publicznie docenieni? Pragniemy, by nasz gest został zauważony. To łaskocze naszą próżność. Ewangelia jednak uczy innej postawy: obfitej ofiarności na przybytek Boga, ale równocześnie cichości i skromności.

 Tej ewangelicznej postawy możemy się uczyć składając pieniężne ofiary na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa, które przekazujemy corocznie na remonty kościołów, kaplic, plebanii – we wszystkich diecezjach naszego Kościoła. Mimo że to pomoc anonimowa, jednak może nas napawać słuszną dumą, gdy zobaczymy, ilu parafiom udało się do tej pory wspólnie pomóc!

 Wprawdzie nie będziemy dzięki udzielonemu wsparciu rozpoznawalni jak setnik z Kafarnaum, ale bądźmy pewni, że parafie, zbory, wierni, którzy otrzymają środki finansowe na remonty domów Bożych, będą w swych modlitwach dziękować za szczodrość i ofiarność naszych serc.

 To będzie dla nas nowe, pozytywne doświadczenie – ktoś nam dziękuje i za nas się modli, pomimo że nie zna swego darczyńcy! A czyni tak dlatego, że doznał dobra i doświadczył pomocy. Jako ci, którzy są obdarowywani i jako ci, którzy darują, radujmy się w tym, co Bóg nam pozwala przeżyć.

 Za każdy złożony pieniężny dar, dziękujemy i obiecujemy jako zarząd BPGA podzielić zebrane środki najlepiej jak potrafimy, i przeznaczyć je dla tych parafii, które w szczególny sposób tych darów potrzebują. Bóg Wam zapłać.

                                                                                                              ZARZĄD BPGA

 

 

 

 

 

 

Od wielu lat ewangelicy w środkowej Europie obchodzą uroczystość Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa. W Polsce ten dzień wypada w katolickie święto Bożego Ciała.

Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło Lipska w dniu 16 września 1632 r.

W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować królowi pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała po zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika. Wtedy to lipski superintendent, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa Adolfa, aby pomóc tymi pieniędzmi ewangelickiej diasporze. W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa działa od 1946 r. Jednak ewangelickie organizacje pomocowe działały na terenie dzisiejszej Polski już od lat 1842-1845 (Dolny Śląsk, Pomorze, Mazury, Poznańskie), a w austriackiej części Śląska od 1861 r. (Bielsko).

Obecnie Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa w okresie od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego, ogłasza zbiórkę ofiar we wszystkich parafiach naszego Kościoła, a następnie zebrane środki są rozdzielane pomiędzy parafie, które złożyły wcześniej wnioski o subwencje na cele budowlane i remontowe. Rozdział ten jest zatwierdzany przez Zebranie Delegatów.

26 maja 2016 roku odbył się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sycowie 153 Walny Zjazd Delegatów Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, który po raz kolejny dzięki ofiarności sióstr i braci z całego Kościoła mógł rozdysponować środki finansowe, które pomogą wyremontować wiele Kościołów, kaplic i nieruchomości parafialnych.

 

Pomoc otrzymały m.in. Diakonat EBEN-EZER, Parafie w Cisownicy, Bładnicach, Międzyrzeczu, Mikołowie, Pokoju, Lasowicach Wielkich, Częstochowie, Pabianicach, Lublinie, Włocławku/Rypinie, Słupsku/Lęborku, Legnicy, Giżycku, Ostródzie, Szczytnie oraz z ofiary konfirmantów otrzymał ODM na organizację Olimpiady sportowej dla młodzieży ewangelickiej.

 

Za każdą ofiarę, dar serca złożony na fundusz BPGA składamy serdecznie podziękowanie. Podczas uroczystego nabożeństwa dziękczynnego Słowem Bożym służył Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej JE Ks. Biskup Waldemar Pytel.

Niech Pan Bóg raczy pobłogosławić dziełu pomocy braterskiej i siostrzanej jaką jest działalność BPGA zaś Parafiom, które otrzymały dotację życzymy, aby mogły zrealizować zaplanowane projekty remontowe.

 

                                                                                                                Zarząd BPGA

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand