Nowy Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

  • Print

19 czerwca 2014 roku w Katowicach odbył się doroczny Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. W czasie tegorocznego Zjazdu odbyły się wybory nowego Zarządu BPGA.

Nowym Prezesem wybrany został ks. Daniel Ferek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim i Gołkowicach.

Członkami Zarządu BPGA wybrano: ks. Mirosława Sikorę, proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku, Raciborzu i Ściborzycach Wielkich; ks. Marcina Makulę, proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Golasowicach oraz panią Annę Czudek z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.

                      Od lewej stoją: ks. Mirosław Sikora, ks. prezes Daniel Ferek, Anna Czudek, ks. Marcin Makula

 >>SZERSZA RELACJA ZE ZJAZDU<<