Zbiórka ofiar BPGA i Walny Zjazd 2018

  • Print

Witamy na stronie

BRATNIEJ  POMOCY IM.  GUSTAWA  ADOFLA

w Polsce

Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa dziękuje serdecznie za zebrane ofiary w roku 2017

i pragnie Państwa poinformować, że Walny Zjazd BPGA w roku 2018 odbędzie się w Parafii Jawor

(diecezja wrocławska) dnia 31.05.2018 r. 

Obrady Delegatów  155 Walnego Zjazdu BPGA rozpoczną się na terenie Parafii EA w Jaworze o godz. 11:00

Uroczyste nabożeństwo godz. 13:00.

ZAPRASZAMY!!!


Zbiórka darów na BPGA
Zbiórka darów odbywała się od Wielkanocy do święta Zesłania Ducha Świętego

 

Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbył się dnia 15 czerwca 2017 w ramach Ewangelickich Dni Kościoła. 

Obrady Zjazdu Delegatów BPGA miały miejsce w DOMU  ZBOROWYM Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle.

-----

 Odezwa Zarządu BPGA

 „A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: Godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę”. Łk 7,2-5

 

 W tekście Ewangelii przypadającym na tegoroczne Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa ważną postacią – obok Jezusa – jest postać rzymskiego żołnierza, setnika. Z opisu ewangelisty domyślamy się, że mamy do czynienia z człowiekiem dobrym, otwartym, który zaskarbił sobie szacunek rdzennych mieszkańców Kafarnaum. Wybudowanie synagogi było darem jego serca. Dlatego w chwili, gdy potrzebna jest pomoc dla jego sługi, cała społeczność żydowska wstawia się za nim u Jezusa.

 Postawa setnika jest pod wieloma względami godna pochwały i naśladowania. Po pierwsze – nie wynosi się, nie zarządza przy pomocy siły i wojska, po drugie – skromnie prosi o pomoc, wyrażając przy tym głęboką wiarę w Jezusa (por. Łk 7,6-7).

  Spójrzmy w biblijny tekst jak w lustro naszego życia. Czy postawa setnika rzymskiego jest i naszą postawą? Czy raczej nie jest tak, że gdy składamy ofiary na nasze kościoły, chcielibyśmy zostać za to nagrodzeni lub przynajmniej publicznie docenieni? Pragniemy, by nasz gest został zauważony. To łaskocze naszą próżność. Ewangelia jednak uczy innej postawy: obfitej ofiarności na przybytek Boga, ale równocześnie cichości i skromności.

 Tej ewangelicznej postawy możemy się uczyć składając pieniężne ofiary na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa, które przekazujemy corocznie na remonty kościołów, kaplic, plebanii – we wszystkich diecezjach naszego Kościoła. Mimo że to pomoc anonimowa, jednak może nas napawać słuszną dumą, gdy zobaczymy, ilu parafiom udało się do tej pory wspólnie pomóc!

 Wprawdzie nie będziemy dzięki udzielonemu wsparciu rozpoznawalni jak setnik z Kafarnaum, ale bądźmy pewni, że parafie, zbory, wierni, którzy otrzymają środki finansowe na remonty domów Bożych, będą w swych modlitwach dziękować za szczodrość i ofiarność naszych serc.

 To będzie dla nas nowe, pozytywne doświadczenie – ktoś nam dziękuje i za nas się modli, pomimo że nie zna swego darczyńcy! A czyni tak dlatego, że doznał dobra i doświadczył pomocy. Jako ci, którzy są obdarowywani i jako ci, którzy darują, radujmy się w tym, co Bóg nam pozwala przeżyć.

 Za każdy złożony pieniężny dar, dziękujemy i obiecujemy jako zarząd BPGA podzielić zebrane środki najlepiej jak potrafimy, i przeznaczyć je dla tych parafii, które w szczególny sposób tych darów potrzebują. Bóg Wam zapłać.

                                                                                                              ZARZĄD BPGA

 

 

 

 

 

 

Od wielu lat ewangelicy w środkowej Europie obchodzą uroczystość Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa. W Polsce ten dzień wypada w katolickie święto Bożego Ciała.

Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło Lipska w dniu 16 września 1632 r.

W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować królowi pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała po zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika. Wtedy to lipski superintendent, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa Adolfa, aby pomóc tymi pieniędzmi ewangelickiej diasporze. W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa działa od 1946 r. Jednak ewangelickie organizacje pomocowe działały na terenie dzisiejszej Polski już od lat 1842-1845 (Dolny Śląsk, Pomorze, Mazury, Poznańskie), a w austriackiej części Śląska od 1861 r. (Bielsko).

Obecnie Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa w okresie od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego, ogłasza zbiórkę ofiar we wszystkich parafiach naszego Kościoła, a następnie zebrane środki są rozdzielane pomiędzy parafie, które złożyły wcześniej wnioski o subwencje na cele budowlane i remontowe. Rozdział ten jest zatwierdzany przez Zebranie Delegatów.

26 maja 2016 roku odbył się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sycowie 153 Walny Zjazd Delegatów Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, który po raz kolejny dzięki ofiarności sióstr i braci z całego Kościoła mógł rozdysponować środki finansowe, które pomogą wyremontować wiele Kościołów, kaplic i nieruchomości parafialnych.

 

Pomoc otrzymały m.in. Diakonat EBEN-EZER, Parafie w Cisownicy, Bładnicach, Międzyrzeczu, Mikołowie, Pokoju, Lasowicach Wielkich, Częstochowie, Pabianicach, Lublinie, Włocławku/Rypinie, Słupsku/Lęborku, Legnicy, Giżycku, Ostródzie, Szczytnie oraz z ofiary konfirmantów otrzymał ODM na organizację Olimpiady sportowej dla młodzieży ewangelickiej.

 

Za każdą ofiarę, dar serca złożony na fundusz BPGA składamy serdecznie podziękowanie. Podczas uroczystego nabożeństwa dziękczynnego Słowem Bożym służył Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej JE Ks. Biskup Waldemar Pytel.

Niech Pan Bóg raczy pobłogosławić dziełu pomocy braterskiej i siostrzanej jaką jest działalność BPGA zaś Parafiom, które otrzymały dotację życzymy, aby mogły zrealizować zaplanowane projekty remontowe.

 

                                                                                                                Zarząd BPGA