Porządek Zjazdu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa w Katowicach

151. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Katedralny Kościół Ewangelicko-Augsburski „Zmartwychwstania Pańskiego”

Katowice, 19 czerwca 2014


 

PORZĄDEK OBRAD

151. Zjazdu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Katedralny Kościół EA „Zmartwychwstania Pańskiego” w Katowicach

19 czerwca 2014, godz. 8:30

Program Zjazdu Delegatów:

1.Powitanie (ks. Tadeusz Makula)

2.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zjazdu Delegatów.

3.Pozdrowienie przedstawiciela Diecezji Katowickiej.

4.Protokół z poprzedniego Zjazdu.

5.Zatwierdzenie protokołu.

6.Sprawozdanie Zarządu za miniony okres działalności.

7.Wyniki zbiórki.

8.Przedstawienie propozycji podziału zbiórki ofiar i dyskusja.

9.Zatwierdzenie podziału ofiar.

10.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium.

11.Odczytanie Tymczasowego Regulaminu Wyborów Prezesa i Członków Zarządu BPGA (ks. radca Edwin Pech).

12.Wybory Prezesa i Zarządu BPGA - prowadzi JE ks. bp Jerzy Samiec:

a/ wybór Komisji Skrutacyjnej

b/ zgłaszanie kandydatur na Prezesa (wraz z pisemną zgodą)

c/ rozdanie delegatom opieczętowanych kart do głosowania

d/ podanie wyników głosowania na Prezesa

e/ zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu (wraz z pisemną zgodą)

f/ rozdanie delegatom opieczętowanych kart do głosowania

g/ podanie wyników głosowania na członków Zarządu 

13.Ustalenie miejsca kolejnego Zjazdu.

14.Modlitwa i zakończenie.

 

Zachęcamy do pobrania załącznika, w którym znajduje się porządek obrad i nabożeństwa.

 

Attachments:
Download this file (Zjazd 151 - ulotka os.doc)PORZĄDEK[PORZĄDEK]197 kB

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand